Ontluchting riool

Onze keurders treffen soms open ontluchtingspijpen van het riool aan in woningen. Soms wordt er zelfs geklaagd over stankoverlast.

In een enkel geval is er zo’n pijp, door een keurder, aangetroffen op een toilet van een appartement. In dat geval was het de ontluchting van het toilet van de beneden buurman. Naast het feit dat deze gedachte minder fris is, is er in deze situatie ook een verstoring van de brand-compartimentering van de woningen, met alle risico’s van dien.

Ontluchting van het riool:

Als u het toilet op een verdieping doorspoelt en het water het riool in stroomt, dan moet er lucht uit. Soms als het water uit het riool verdwijnt, moet er lucht in. Dit kan stank veroorzaken.

Lucht erin en lucht eruit, dat geldt voor het riool in en om uw huis én voor het openbare riool. De lucht van het openbare riool gaat zelfs voor een groot deel door uw huis naar buiten. Dat gebeurt  via een open rioolpijp die door uw dak naar buiten steekt, de ontluchting van de riolering.

Het is belangrijk dat deze pijp via het dak (soms gevel, maar pas dan op met ramen) naar buiten steekt, anders kunnen er hinderlijke rioolgassen in huis terecht komen.

Rioolgassen:

Rioollucht in huis wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door twee gassen: waterstofsulfide en methaan. Een klein beetje waterstofsulfide zorgt al voor een flinke (naar rottende eieren stikkende) stank.  Ook methaangas zorgt voor rioollucht in huis. Deze gassen ontstaan in het riool door het afbreken van organisch materiaal door bacteriën.

Waterstofsulfide is giftig en het inademen ervan is dus gevaarlijk.

Methaangas is niet giftig, maar toch gevaarlijk. Het verdringt de zuurstof in de lucht. Dat kan tot ademnood en zelfs verstikking leiden. Bovendien is methaan ook brandbaar.

Er zijn gevallen bekend van ontplofte cv-ketels doordat via het riool methaangas in de ketel kon komen.

Uit de praktijk

Onze keurmeesters komen de gekste dingen tegen. Lees hier enkele voorbeelden uit de praktijk.