Aanpassingen in de constructie

Tijdens een keuring van een boerderij kwam er een afgezaagde kolom te voorschijn.

Op deze kolom rust één van de dakspanten. Op zo’n dakspant rust een groot gedeelte van het dak. Het gewicht wordt via de kolommen afgedragen naar de vloer of de fundering. Als er een kolom in de weg staat zal er een serieus alternatief gezocht moeten worden in overleg met een bouwkundige constructeur.  Het zomaar afzagen en het spant op een lichte binnenmuur laten rusten, is meestal geen alternatief.

Hier is sprake van een wonder dat het dak niet ingezakt is.

Uit de praktijk

Onze keurmeesters komen de gekste dingen tegen. Lees hier enkele voorbeelden uit de praktijk.