Keurmijnwoning

Keurmijnwoning is nieuw, fris en anders.
Keurmijnwoning hecht een grote waarde aan kwaliteit.
Uw zekerheid is ons hoogste goed.

  • Om dit te garanderen werkt Keurmijnwoning volgens een vast stramien.
  • Voor onze keurders een woning keuren worden zij vooraf geselecteerd op basis van opleiding en ervaring. Een ervaring van minimaal 15 jaar als bouwkundige is een harde eis.
  • Onze keurders krijgen, voorafgaande aan de werkzaamheden, een interne training.
  • Onze keurders keuren een woning, altijd, op vaste punten en onderdelen .
  • Keuringen worden uitgevoerd op basis van visuele, non destructieve inspecties. Indien het noodzakelijk (en als het,zonder veel schade, mogelijk is ) kan ervoor gekozen worden om kleine gaten te boren om een endoscopische inspectie uit te voeren.
  • Onze keurders geven heldere adviezen en kostenindicaties, op vaste punten en onderdelen.

Om de hoogste kwaliteit te kunnen garanderen zal Keurmijnwoning, steekproefsgewijs de uitgevoerde keuringen controleren, door een herkeuring uit te voeren.
Kostenindicaties worden uitsluitend verstrekt op basis van erkende NBI (Nederlands Bouwkosten Instituut) bouwprijzen.

Over ons

Keurmijnwoning is opgericht op verzoek van specialisten uit de markt. Makelaars willen een betrouwbare partij. Een partij die staat voor een gegarandeerde kwaliteit. Een partij die afspraken nakomt.