Op vakantie? Laat uw huis veilig achter!

Koffers inpakken, deur op slot en vertrekken maar. Of toch niet?
Bij elke drie pogingen tot inbraak, is het twee keer raak. Maak het inbrekers niet te makkelijk.

Laat uw vakantie niet bederven door het bericht dat er ingebroken is.
Verklein de kans op een inbraak met de volgende maatregelen:

 1. Informeer uw buren.
  Zij kunnen een oogje in het zeil houden.
 2. Informeer de politie.
  In sommige gemeenten kan een lange vakantie gemeld worden bij de politie. De politie zal bij het gebruikelijke surveillancerondje ook jouw huis betrekken.
 3. Sluit uw rolluiken of gordijnen niet volledig.
  Dit wekt de indruk dat u voor langere tijd weg bent.
 4. Sluit deuren én ramen goed.
 5. Vergeet uw brievenbus niet.
  Vraag een bekende de post netjes op te ruimen. Hierdoor lijkt het alsof er iemand thuis is.
 6. Geef een bekende de sleutel van uw woning.
  Bij calamiteiten kan er op deze wijze altijd iemand naar binnen.
 7. Laat uw vakantieadressen en telefoonnummers achter bij een bekende.
  Zo bent u altijd te bereiken.
 8. Leg waardevolle spullen uit het zicht.
 9. Gebruik tijdschakelaars om lampen aan en uit te zetten.
  Hierdoor lijkt het alsof er iemand thuis is.
 10. Haal ladders en andere klimmogelijkheden (zoals containers) buiten weg.
  Voorkom dat iemand hierdoor makkelijker in uw woning kan klimmen.
 11. Vergrendel uw kruipluik.
  Deze staat soms rechtstreeks in verbinding met uw buren. Een inbreker bij uw buren zou zo ook bij u binnen kunnen komen.

Wij wensen u een fijne vakantie!

Ik koop een huis zonder keuring

‘Ik koop het huis zonder keuring. Is er uiteindelijk iets mis, dan mag de oude eigenaar het oplossen.

Zoiets noem je een verborgen gebrek.’

Helaas zijn niet alle toekomstige gebreken verborgen gebreken waar de oude eigenaar verantwoordelijk voor is. Een verborgen gebrek is ‘een gebrek aan een werk dat pas later wordt ontdekt en niet bij de oplevering van het werk redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden’ (Bouwrecht, Burgerlijk Wetboek).

Een verborgen gebrek is dus een gebrek dat pas later aan te licht komt en meestal niet meteen ontdekt zal worden. Omdat het gebrek bijvoorbeeld letterlijk verborgen zit in een muur of onder de grond. Voor alle andere gebreken heeft de koper een onderzoeksplicht. Met andere woorden: de koper is hier verantwoordelijk. Ook als de nieuwe koper het gebrek pas later ontdekt, zal hij of zij zelf voor de kosten moeten opdraaien.

Laat u een goede bouwkundige keuring uitvoeren, dan weet u waar u nu en in de toekomst aan toe bent. Extra pluspunt: een goed bouwkundig rapport verhoogt uw onderhandelingspositie bij de aankoop van de nieuwe woning.

De aardlekschakelaar

De aardlekschakelaar zit in uw meterkast. Deze is bedoeld als een extra beveiliging. De aardlekschakelaar schakelt de stroom uit als er een lekstroom in de installatie aanwezig is. Een goede aarding geeft extra bescherming bij een kortsluiting. Het voorkomt dat apparaten onbedoeld onder spanning komen te staan. Regelmatige controle van de aardlekschakelaar is daarom belangrijk. Een aardlekschakelaar is pas sinds 1975 verplicht, het kan zijn dat een oudere woning er geen heeft.

Controleren

Op de aardlekschakelaar hoort een testknop te zitten. Deze wordt vaak aangegeven met de letter “T”  of het woord “TEST”. Deze knop moet worden ingedrukt om de werking te testen. 

Als de aardlekschakelaar goed functioneert, wordt de achterliggende installatie uitgeschakeld. Na het testen moet de aardlekschakelaar weer normaal kunnen worden ingeschakeld. Lukt het uitschakelen of het inschakelen niet? Vervang dan de aardlekschakelaar, door een nieuwe aardlekschakelaar. 

Is het probleem dan nog niet opgelost, inspecteer dan de installatie op lekstromen of andere problemen.

Een aardlekschakelaar is een component dat er voor zorgt dat de stroom wordt uitgeschakeld als er een lekstroom (veroorzaakt door een kortsluiting) naar de aarde wegvloeit. Een goede aarding biedt extra bescherming tegen kortsluiting.

Als u niet regelmatig de aardlekschakelaar controleert kan u installatie onveilig zijn. Een niet goed functionerende aardlekschakelaar kan bijvoorbeeld persoonlijk letsel of brandschade veroorzaken.

 

Controleer de aardlekschakelaar regelmatig.

 • Het voorschrift van de fabrikant is vaak dat de aardlekschakelaar maandelijks moet worden getest. Dit raden wij ook aan. In het dagelijks gebruik is dit soms lastig bijvoorbeeld omdat digitale klokken opnieuw moeten worden ingesteld. 
 • Het is verstandig om tenminste twee keer per jaar de aardlekschakelaar te controleren. Bijvoorbeeld tijdens de wisseling van de zomer en wintertijd. 

Beter twee keer per jaar dan helemaal niet.

 

Balustrades

Onze keurders woorden vaak geconfronteerd met trappen zonder hekwerk of balustrade.

Vaak realiseert een bewoner zich niet hoe gevaarlijk deze situatie is. U begrijpt, één misstap en u ligt als snel 3 meter lager.

Een balustrade of hekwerk dient, voor uw veiligheid aan een aantal minimum eisen te voldoen:

 • er mogen geen horizontale regel toegepast worden, hier kunnen kinderen opklimmen
 • als u voor spijlen kiest, dan mogen deze niet verder dan 10 centimeter uit elkaar staan (hart op hart), anders kunnen kinderen er tussendoor kruipen.
 • het hekwerk mag niet verder dan 5 centimeter uit de vloer of de trap staan, anders kunnen kinderen er tussendoor kruipen.
 • het hekwerk dient stabiel en sterk te zijn. als het wankelt of af kan breken, kunt u er alsnog doorheen vallen.

Ontluchting riool

Onze keurders treffen soms open ontluchtingspijpen van het riool aan in woningen. Soms wordt er zelfs geklaagd over stankoverlast.

In een enkel geval is er zo’n pijp, door een keurder, aangetroffen op een toilet van een appartement. In dat geval was het de ontluchting van het toilet van de beneden buurman. Naast het feit dat deze gedachte minder fris is, is er in deze situatie ook een verstoring van de brand-compartimentering van de woningen, met alle risico’s van dien.

Ontluchting van het riool:

Als u het toilet op een verdieping doorspoelt en het water het riool in stroomt, dan moet er lucht uit. Soms als het water uit het riool verdwijnt, moet er lucht in. Dit kan stank veroorzaken.

Lucht erin en lucht eruit, dat geldt voor het riool in en om uw huis én voor het openbare riool. De lucht van het openbare riool gaat zelfs voor een groot deel door uw huis naar buiten. Dat gebeurt  via een open rioolpijp die door uw dak naar buiten steekt, de ontluchting van de riolering.

Het is belangrijk dat deze pijp via het dak (soms gevel, maar pas dan op met ramen) naar buiten steekt, anders kunnen er hinderlijke rioolgassen in huis terecht komen.

Rioolgassen:

Rioollucht in huis wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door twee gassen: waterstofsulfide en methaan. Een klein beetje waterstofsulfide zorgt al voor een flinke (naar rottende eieren stikkende) stank.  Ook methaangas zorgt voor rioollucht in huis. Deze gassen ontstaan in het riool door het afbreken van organisch materiaal door bacteriën.

Waterstofsulfide is giftig en het inademen ervan is dus gevaarlijk.

Methaangas is niet giftig, maar toch gevaarlijk. Het verdringt de zuurstof in de lucht. Dat kan tot ademnood en zelfs verstikking leiden. Bovendien is methaan ook brandbaar.

Er zijn gevallen bekend van ontplofte cv-ketels doordat via het riool methaangas in de ketel kon komen.

Lekkage op zolder

Een lekkage op zolder kan verschillende oorzaken hebben. U kunt ervoor kiezen om de problemen aan te pakken. Maar … u kunt er ook gewoon een teil onder plaatsen, zoals één van onze keurders aantrof.

Isoleren

Een onderschat probleem is dakisolatie. In onze dagelijkse praktijk zien we vaak dat de isolatie gewoon tegen het dakbeschot (hout onder de dakpannen) aangeplakt wordt. Vaak ontstaat er dan vocht-opeenhoping door condensatie.  Het gevolg hiervan is dat er vocht lekt en dat het dakbeschot begint te rotten door schimmelvorming. De schade door onkundig isoleren is vaak groot.

Lood

Vaak valt de oorzaak te zoeken in het loodwerk dat niet goed aangesloten is. Loodwerk dat scheuren vertoond of loodwerk dat door een storm opgewaaid is.

Goot

De goot is vak de oorzaak van lekkages op zolder. Vaak zijn de goten niet goed onderhouden, schoongeveegd. Het water kan dan niet meer weg en zal zijn weg naar binnen zoeken.

Dakpannen

Dakpannen dienen regelmatig schoongemaakt te worden. Door mosgroei kan een dakpan aangetast worden en scheuren.

Ook zien we vaak dat dakpannen scheef liggen, of soms zelfs van het dak gewaaid zijn.

Aanpassingen in de constructie

Tijdens een keuring van een boerderij kwam er een afgezaagde kolom te voorschijn.

Op deze kolom rust één van de dakspanten. Op zo’n dakspant rust een groot gedeelte van het dak. Het gewicht wordt via de kolommen afgedragen naar de vloer of de fundering. Als er een kolom in de weg staat zal er een serieus alternatief gezocht moeten worden in overleg met een bouwkundige constructeur.  Het zomaar afzagen en het spant op een lichte binnenmuur laten rusten, is meestal geen alternatief.

Hier is sprake van een wonder dat het dak niet ingezakt is.

Gas in huis

Gasgestookte apparaten zoals een geiser, verwarmingsketel en gasfornuis geven veel comfort in huis. Houdt u er wel rekening mee dat deze installaties gevaarlijk kunnen zijn.

Gasleidingen behoeven geen onderhoud, apparaten wel. Branders van gastoestellen dienen een blauwe vlam te geven. Een gele vlam duidt op vervuiling; dan moet de installatie zeker gereinigd worden.  een gele vlam duidt op een onvolledige verbranding. Er is da een risico op een koolmonoxide lek. Laat een geiser, verwarmingsketel of gasfornuis aanleggen, keuren, repareren én regelmatig onderhouden door gecertificeerde of erkende installateurs.

Voorkom ongelukken met gas

 • Laat uw gasinstallatie (gasleidingen, geiser, verwarmingsketel en andere gastoestellen) installeren door een gecertificeerd of erkend installatiebedrijf.
 • Laat uw gasinstallaties (gasleidingen, geiser, verwarmingsketel en andere gastoestellen) regelmatig keuren door een gecertificeerd of erkend installatiebedrijf.
 • Vergeet uw schoorsteen niet elk jaar te laten vegen door een deskundig bedrijf.
 • Zorg voor een goede ventilatie, 24 uur per dag. Dit vermindert het risico op een koolmonoxidevergiftiging.
 • Open met regelmaat uw ramen om het huis door te spuien. Laat uw ventilatiesystemen altijd aan staan. Stop ventilatieroosters en -kanalen nooit dicht en voorkom verstopping. Reinig de kanalen van uw mechanische ventilatie regelmatig.
 • Plaats koolmonoxidemelders in ruimten waar gastoestellen hangen. Deze waarschuwen u zodra er te veel koolmonoxide aanwezig is. Houdt er rekening mee dat koolmonoxide zwaarder is dan lucht. Koolmonoxide zakt naar beneden. Hang daarom een koolmonoxidemelder laag bij de grond in de buurt van uw gastoestel.
 • Ruikt u gas? Waarschuw direct de gemeente of het energiebedrijf. Sluit onmiddellijk de hoofdkraan. Open deuren en ramen. Vermijd vuur of vonkvorming. Schakel elektrische toestellen niet aan of uit.
 • Let er altijd op dat alle gasleidingen (gele buizen) goed aan de muur en vloer vastzitten.

Storm

Het is bijna winter. Een periode waarin we in Nederland veel stormen op ons dak krijgen. In deze periode is het verstandig om te controleren of de loodloketten van uw schoorsteen nog strak tegen het metselwerk en dakpannen aanliggen.

Door harde wind kunnen de loodloketten opgewaaid zijn en zo voor vervelende lekkage zorgen.

December

Dakgoten

Het is december, alle bomen zijn inmiddels hun bladeren verloren. Dit is een goed moment om de goten leeg te halen en te reinigen. Goten die vol liggen met bladeren en mos kunnen uw dakrand aantasten en vochtplekken bij uw muren veroorzaken.

Vergeet ook de bladeren op platte daken en balkons niet weg te halen. Regenwater dat niet kan weglopen verkort de levensduur van uw dak en kan een hoop schade in huis veroorzaken.

Plaats bolroosters op de afvoeren van uw goten en de platte daken. Dit voorkomt verstoppingen en waterophoping. Deze bolroosters zijn te koop bij uw bouwmarkt.

Uit de praktijk

Onze keurmeesters komen de gekste dingen tegen. Lees hier enkele voorbeelden uit de praktijk.