Brand in huis!

De brand in deze woning is ontstaan in de achterkamer op de eerste verdieping. Er is een matras aan het smeulen geweest waardoor er sprake is van en een zogenaamde smeulende brand, geen uitslaande brand.
De brandweer heeft gebruik gemaakt van een zogenaamde nevelblusser waardoor waterschade beperkt is gebleven.
De rest van de eerste verdieping is, evenals de zolderverdieping, getroffen door roetschade.

Rookmelders:

Voorkom letsel en plaats rookmelders aan het plafond van alle verkeersruimtes in huis!

Houdt u er ook rekening mee, dat een rookmelder, tenminste 2 keer per jaar, onderhouden dient te worden?

De blauwe stofhoes:

Deze hoes beschermd de rookmelder tegen binnendringend bouwstof bij de bouw, maar is ook handig als u wilt verbouwen of klussen in huis. Vergeet de hoes niet te verwijderen zodra de klus geklaard is.

Het reinigen van een rookmelder:

Rookmelders zijn zeer gevoelig voor stof. Om ongewenst alarm te voorkomen is het verstandig om de melder minimaal twee keer per jaar goed schoon te maken. Dit kan het handigst met behulp van de stofzuiger voorzien van het zachte borstelgedeelte.

Test uw rookmelder regelmatig:

Om de werking van rookmelders te kunnen blijven garanderen is het noodzakelijk de rookmelders regelmatig te controleren:

Of de groene LED brandt. Deze geeft aan dat de netspanning aanwezig is.

Of de rode LED 1 keer per 40 seconden knippert. Deze LED geeft aan dat melder op de correcte wijze functioneert.

Controleer het alarmgeluid door de testknop in te drukken totdat de melder het alarmsignaal afgeeft. Controleer ook of gekoppelde rookmelders in werking treden. (herhaal deze test bij alle rookmelders)

Ongewenst alarm:

Het kan zijn dat een rookmelder een ongewenst alarmsignaal  afgeeft. Bijvoorbeeld omdat de rookmelder reageert op stof.  Reinig de betreffende rookmelder in het voorkomende geval. (bij gekoppelde rookmelders zal er bij de melder die een signaal afgeeft een rood lichtje knipperen.

Lage batterijspanning of vervuiling van de rookmelder:

Indien de melder regelmatig een kort piepsignaal geeft waarbij tegelijkertijd de rode LED knippert, dan dient de batterij te vervangen worden.

Indien de melder regelmatig een kort piepsignaal geeft, zonder dat tegelijkertijd de rode LED knippert, dan heeft de melder een probleem met de rookkamer geconstateerd. Reinig de rookmelder in dat geval.

Uit de praktijk

Onze keurmeesters komen de gekste dingen tegen. Lees hier enkele voorbeelden uit de praktijk.